Hồi 16'00 ngày 29 tháng 09 năm 2014, tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam, số 33 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hội đồng Quản trị Công ty quyết định triệu tập cuộc họp đề bàn và quyết định các vấn đề sau:

Hôm nay, hồi 9 giờ 00 phút, ngày 10/05/2014, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Alphanam E&C được tổ chức tại Hội trường Công ty, KCN Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên.

Tải về "Mẫu thông tin ứng viên".

1. Phó ban Quản lý Dự án: 01 người.
2. Kiến trúc sư: 02 người.
3. Kiến trúc sư Công trình: 01 người.
4. Kỹ sư Điện: 01 người.

ALPHANAM Cần tuyển dụng nhiều vị trí công việc cho các công ty
1 Công ty cổ phần Đầu tư ALPHANAM...

Web link
Alphanam Group