Hôm nay, hồi 9 giờ 00 phút, ngày 10/05/2014, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Alphanam E&C được tổ chức tại Hội trường Công ty, KCN Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên.

Hồi 9 giờ, ngày 26/4/2014, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Đầu tư Alphanam tổ chức tại Hội trường Công ty, KCN Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên.
 

1. Phó ban Quản lý Dự án: 01 người.
2. Kiến trúc sư: 02 người.
3. Kiến trúc sư Công trình: 01 người.
4. Kỹ sư Điện: 01 người.

ALPHANAM Cần tuyển dụng nhiều vị trí công việc cho các công ty
1 Công ty cổ phần Đầu tư ALPHANAM...

Công ty cổ phần ALPHANAM Cơ điện cần tuyển 02 Phó giám đốc

I. Vị trí tuyển dụng : Phó giám đốc.

  • Độ tuổi: từ 30 - 40

  • Ngành nghề: xây dựng...

Web link
Alphanam Group