• kenhnoiboalp

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI VỀ HÀNH TRÌNH HỘI NHẬP TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ CỦA ALPHANAM GROUP

Tháng 3/2021 đánh dấu một mốc son mới trên con đường thực hiện bình đẳng giới tại nơi làm việc của Alphanam: Madame Hà Thu Thanh – Chủ tịch Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ VBCWE, Chủ tịch Hội đồng thành viên Deloitte Việt Nam, Ms. Lê Thanh Hằng - Giám đốc điều hành VBCWE và ông Andrew Barnes - Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam đã chính thức trao tặng Chứng chỉ EDGE cấp độ MOVE cho Alphanam Group.

Alphanam Group vinh dự nằm trong danh sách 50 công ty trên toàn thế giới đạt được chứng chỉ EDGE cấp MOVE cùng với các doanh nghiệp toàn cầu khác như UNICEF, European Central Bank hay L’Oreal.


Đồng thời, Alphanam Group là đơn vị thứ 10 của ASEAN, thứ 3 của Việt Nam và là doanh nghiệp đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản được công nhận những nỗ lực trong quá trình thực hiện bình đẳng giới tại nơi làm việc.26 views0 comments